pk10计划专家在线计划

bookmark our website
Chinese Journal of Mechanical Engineering
Chinese Journal of Mechanical Engineering
Sponsor: Chinese Mechanical Engineering Society
Cycle: bimonthly
Place of Publication: Beijing
Language: English;
Folio: Big 16
ISSN 1000-9345
CN 11-2737 / TH
Post code 3-377
Previous title (s): Chinese Journal of Mechanical Engineering
Founding year: 1988
Chinese Journal Source Matrix
ASPT Source
China Journal Net
Recommended by Similar Magazines
Contribute articles

Chinese Journal of Mechanical Engineering

05 May 2019
Signal-Based Intelligent Hydraulic Fault Diagnosis Methods: Review and Prospects Juying Dai; Jian Tang; Shuzhan Huang; Yangyang Wang;
Non-destructive Measurement of Magnetic Properties of Claw Pole Chengliang Hu; Xuejiao Bai; Minjun Tang; Xiaofeng Tang; Zhen Zhao;
Corner Transition Toolpath Generation Based on Velocity-Blending Algorithm for Glass Edge Grinding Kun Ren; Yujia Pan; Danyan Jiang; Jun Pan; Wenhua Chen; Xuxiao Hu;
Theoretical Model and Experimental Research on Friction and Torque Characteristics of Hydro-viscous Drive in Mixed Friction Stage Hongwei Cui; Qiliang Wang; Zisheng Lian; Long Li;
Type Synthesis of 1T2R Parallel Mechanisms Using Structure Coupling-Reducing Method Haitao Liu; Ke Xu; Huiping Shen; Xianlei Shan; Tingli Yang;
Fuzzy Torque Control of the Bionic Flexible Manipulator Actuated by Pneumatic Muscle Actuators Kai Liu; Yining Chen; Jiaqi Xu; Yang Wu; Yonghua Lu; Dongbiao Zhao;
A New Flexible Multibody Dynamics Analysis Methodology of Deployable Structures with Scissor-Like Elements Qi'an Peng; Sanmin Wang; Changjian Zhi; Bo Li;
High-resolution Transmission Electron Microscopy Characterization of the Structure of Cu Precipitate in a Thermal-aged Multicomponent Steel Lizhan Han; Qingdong Liu; Jianfeng Gu;
Finite Element Method on Shape Memory Alloy Structure and Its Applications Bo Zhou; Zetian Kang; Zhiyong Wang; Shifeng Xue;
Prediction of Eight Earings in Deep Drawing of 5754O Aluminum Alloy Sheet Haibo Wang; Mingliang Men; Yu Yan; Min Wan; Qiang Li;
Effect of RANS Turbulence Model on Aerodynamic Behavior of Trains in Crosswind Tian Li; Deng Qin; Jiye Zhang;
Integrated Design of DDI, Filament Winding and Curing Processes for Manufacturing the High Pressure Vessel (Type Ⅱ) Hyoseo Kwak; Gunyoung Park; Hansaem Seong; Chul Kim;
Aim & Scope
Train Vehicle Structure Design from the Perspective of Evacuation Hanzhao Qiu; Weining Fang;
A Novel Pneumatic Soft Gripper with a Jointed Endoskeleton Structure Zhaoping Wu; Xiaoning Li; Zhonghua Guo;
Chinese Journal of Mechanical Engineering 2019 issues: [01] [02] [03] [04] [05]
Chinese Journal of Mechanical Engineering Other years: [2018] [2017] [2016] [2015]
Fast payment method HowNet Prepaid Card ordering hotline Help center
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026